Het jeugdwerk

De geschiedenis van Jeugd en Jongerenwerk

Binnen Kwadendamme bestaat het Jeugd en Jongerenwerk al erg lang. In 1980 zijn er nieuwe statuten gemaakt en heeft men de “Barak” betrokken.

Van toen tot nu is er wisselende belangstelling maar de laatste jaren zijn succesvol, wat de doorstroom naar andere groepen ook meer continuïteit biedt.

1 maal per jaar voor de grote vakantie wordt er afgesloten met de einddag, hierbij worden de vrijwilligers bijgestaan door de oudere jongeren die de soos bezoeken, er worden allerlei spelletjes georganiseerd, de kinderen worden in groepen gedeeld waarbij de leeftijd varieert van 4 tot 12 jaar. De dag duurt van 10:00 tot 16:00 uur. Elk jaar wordt er met een wisselend thema gewerkt.

Het is de bedoeling dat de oudere kinderen de jonge kinderen helpen. Onder de groepen wordt er een soort competitie ingesteld per spel kunnen er punten verdiend worden, die aan het eind van de dag bekend worden gemaakt.

Die dag kunnen de vrijwilligers rekenen op 50 tot 60 kinderen, waar wij natuurlijk heel trots op zijn.

Wat is het doel van het Jeugd en Jongerenwerk?

Het doel van de stichting is in de loop van de jaren niet veranderd de activiteiten echter wel (zoals al eerder beschreven).

De stichting heeft ten doel de belangen van de Jeugd en Jongeren binnen haar werkgebied te behartigen door deze jeugd en jongeren te stimuleren en te begeleiden in hun geestelijke, maatschappelijke en lichamelijk ontplooiing zulks in de meest uitgebreide zin des woord.

De wijze waarop men doel wil bereiken?

Zoals eerder beschreven wil het jeugd en jongerenwerk Kwadendamme zoveel mogelijk jeugd en jongeren betrekken met onze activiteiten, door een breed programma aan te bieden.

Er wordt gewerkt in 2 verschillende groepen namelijk:

De instuif

  • Is voor kinderen van 6 tot 12 jaar, deze kinderen krijgen via school een uitnodiging met daarop de tijd en de activiteit.
    Afgelopen seizoen hebben we onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd: timmeren, gips gieten, kerstboom maken, werken met waardeloos materiaal, Pinguïn van tempex, gekleurd zout in potjes etc.

De Soos:

  • Is toegankelijk voor kinderen en jongeren vanaf groep 6. Deze jongeren zijn welkom vanaf 19:00 uur tot 21:30 uur in de jeugdsoos. Hiervoor krijgen zij een flyer mee op school
    Extra activiteiten zijn: Carnaval, Kerst, Halloween.

Maar de klemtoon blijft wel samen iets doen, sociale contacten, ook met andere leeftijdsgenoten en elkaar helpen in een ontspannen sfeer. Waarin er van alles kan en niets moet, de jeugd het gevoel te geven dat het leuk is bij de club te horen.

Kortom het Jeugd en Jongerenwerk Kwadendamme wil veel verschillende activiteiten aanbieden.

Wie maken er gebruik van?

  • Een instuifmiddag wordt door gemiddeld 15 kinderen bezocht.
  • Een soosavond wordt door gemiddeld 22 jongeren bezocht.

De vrijwilligers!!

De stichting Jeugd en Jongerenwerk bestaat uit een dagelijks bestuur: met de voorzitter, penningmeester en secretaresse. Met daarnaast een aantal bestuursleden die eveneens hulp bieden bij de activiteiten en de soos.

In de laatste jaren geven de jongeren zelf aan het leuk te vinden een taak te krijgen, wat door het bestuur alleen maar toegejuicht wordt.

Stap een keer binnen om te kijken hoe wij te werk gaan. 

Jeugd en Jongerenwerk Kwadendamme